Al 2019, la Fundació Starlight, en reconeixement dels seus excepcionals cels estirats, va declarar gran part de Menorca Destinació Starlight amb la denominació afegida específica de Reserva Starlight .

Una Reserva Starlight és un espai natural protegit on s’estableix un compromís per a la defensa de la qualitat del cel nocturn i l’accés a la llum dels estels.Te com a funció principal la preservació de la qualitat del cel nocturn i dels diferents valors associats, ja siguin culturals, científics, astronòmics, paisatgístics o naturals.

Les destinacions Starlight són espais visitables que gaudeixen d’excelents qualitats per a la contemplació dels cels estelats i que, en ser protegits de la contaminació lumínica, són especialment aptes pel desenvolupament en ells d’activitats turístiques basades en aquest recurs natural.

Molts de nosaltres esteim certificats com a monitors Starlight, i podem guiar-los a través de l’increíble paisatge nocturn que brilla sobre els nostres caps.