ISABEL MARTÍN SINTES <br><a href="mailo:menorcasedueix@gmail.com">menorcasedueix@gmail.com </a>
ISABEL MARTÍN SINTES 
menorcasedueix@gmail.com 

+34 676 032 638

Com a guia, em considero una persona artesana de les experiències guiades, de manera que m’encanta elaborar propostes a mida tenint en compte els gustos i interessos dels meus clients, visites que apropen a les diferents realitats d’aquesta joia que és Menorca com a Reserva de Biosfera. Conscient que cada racó té una història a contar, presento l’Illa com un lloc on el desenvolupament d’una societat en equilibri amb la natura és una prioritat, donant visibilitat als elements que aconsegueixen, dia a dia, que Menorca sigui una Reserva de Biosfera. Parlo d’arrelament a la terra, de les diferents cultures que han configurat la personalitat de l’illa, de la seva història, de l’evolució del paisatge, en definitiva, de les particularitats del nostre patrimoni natural i cultural. 
Amb més de vint anys d’experiència en turisme, i més de 45 països visitats, sóc una enamorada de la natura, les tradicions, la gastronomia, la música i les arts, que m’inspiren per comunicar-me, així que amb gust intento introduir els nostres visitants en aquest “micromón” d’emocions i sensacions que ofereix l’illa. 
Com a guia oficial habilitada, realitzo visites guiades en les quals podem incloure aspectes culturals, gastronòmics, arqueològics, artesania, art, paisatge, fotografia, astronomia, senderisme, fins i tot realitzo experiències d’ecoturisme com els “banys de Bosc”. 

Español

Como guía, me considero una artesana de las experiencias guiadas, por lo que encanta elaborar propuestas a medida teniendo en cuenta los gustos e intereses de mis clientes, visitas que los acercan a las diferentes realidades de esta joya que es Menorca como Reserva de la Biosfera. 

Consciente de que cada rincón tiene una historia que contar, presento la Isla como un lugar donde el desarrollado de una sociedad en equilibrio con la naturaleza es una prioridad, dando visibilidad a los elementos que consiguen, día a día, que Menorca sea una Reserva de Biosfera. Hablo de arraigo a la tierra, de las diferentes culturas que han conformado la personalidad de la isla, de su historia, de la 

evolución del paisaje, en definitiva, de las particularidades de nuestro patrimonio natural y cultural. 

Con más de veinte años de experiencia en turismo, y más de 45 países visitados, soy una enamorada de la naturaleza, las tradiciones, la gastronomía, la música y las artes, que me inspiran para comunicarme, así que con gusto intento introducir a nuestros visitantes en este «micromundo» de emociones y sensaciones que ofrece la Isla. 

Como guía oficial habilitada, realizo visitas guiadas en las que podemos incluir aspectos culturales, gastronómicos, arqueológicos, artesanía, arte, paisaje, fotografía, astronomía, senderismo, incluso realizo experiencias de ecoturismo como los «baños de Bosque». 

English

As a guide, I consider myself a craftswoman of guided experiences, I enjoy creating proposals personalized to the tastes and interests of my clients, experiences that bring them closer to the different realities of this jewel that is Menorca as a Biosphere Reserve. 

Aware that each little corner has a story to tell, I present the island as a place where the development of a society in balance with nature is a priority, giving visibility to the elements that make, day to day, Menorca a Biosphere Reserve. I mean the connection to the land, the different cultures that have shaped the character of the island, of its history, the evolution of the landscape, in short, the particularities of our natural and cultural heritage. 

With an experience of over twenty years in tourism, and more than 45 visited countries, I am enamoured of the nature, the traditions, the gastronomy, the music and art, which inspire me to communicate myself, so it is with pleasure that I try to introduce our visitants to this “microworld” of emotions and sensations offered by the island. 

As an authorized official guide, I organize guided visits that can include cultural, gastronomic and archaeological aspects, as well as crafts, art, landscape, photography, astronomy, hiking, and even ecotourism experiences such as “forest bathing”. 

error: El contingut està protegit !!